Pozovite

Kardiologija


KARDIOLOŠKI PREGLED

je pregled subspecijaliste koji na osnovu anamneze, detaljnog kliničkog pregleda i po potrebi dodatnih pregleda, postavlja tačnu dijagnozu bolesti i propisuje terapiju. Ovim pregledom se najčešće analiziraju: nejasan bol, stezanje u grudima, povišen krvni pritisak (arterijska hipertenzija), mogući infarkt srca ili angina pektoris (ishemija srca – nedostatak kiseonika u srcu), popuštanje srčanog mišića – slabost srca, nepravilan rad srca i osećaj lupanja i preskanja srca (aritmije srca, ekstrasistole, fibrilacija pretkomora, palpitacije), osećaj gušenja, zamaranje na napor, oscilacije krvnog pritiska, nejasne nesvestice, vrtoglavice i urođene mane srca.


EKG

Elektrokardiogram je aparat koji snima električnu aktivnost srca u mirovanju. Pokazuje ritam srca, postojanje strukturnih promena, infarkt srca, blok u sprovođenju ritma, aritmije i dr.

Moderni EKG aparati su povezani sa kompjuterom koji omogućava detaljniju analizu snimka i daje zapis na A4 papiru koji ne bledi kroz vreme (što je važno u hitnim stanjima zbog poređenja i postavljanja tačne dijagnoze). Svaki Vaš EKG će uvek biti na raspolaganju, sačuvan u našoj bazi podataka.


ULTRAZVUK SRCA (EHOKARDIOGRAFSKI PREGLED, EHO SRCA)

Ultrazvuk srca je pouzdana metoda koja opisuje veličinu srca, debljinu njegovih zidova, promene na zaliscima, postojanje izliva oko srca, ispad funkcije pojedinih delova srca kod infarkta ili nestabilne angine.

Pouzdan je u otkrivanju srčanih mana, slabosti srca, upale srčanog mišića i srčane maramice. Registruje posledice visokog pritiska, masnoća, efekte virusa...


ERGOMETRIJA (TEST OPTEREĆENJA SRCA)

Ergometrija je pregled kojim se testira srce u opterećenju. Namenjena je testiranju osoba s nejasnim smetnjama u grudnom košu. Takođe testiramo i kretanje krvnog tpritiska u opterećenju. Opterećenje se postiže pomoću ergometrijskog bicikla. Pre pregleda na grudi ispitanika pričvrste se elektrode koje snimaju EKG i aparat za merenje krvnog pritiska na nadlakticu, kojim se prati krvni pritisak. Potom započinje opterećenje, prvo laganije dok se ispitanik ne zagreje, a onda se ono stepenasto podiže do maksimalne toleracije ispitanika ili pojave patološkog nalaza u elektrokardiogramu koji se kontinuirano prati i/ili neprimerenog skoka ili pada krvnog pritiska. Nakon završenog pregleda analizom dobijenih podataka može se postaviti ili isključiti dijagnoza koronarne bolesti. Kod nekih ispitanika ergometrija može biti lažno pozitivna i lažno negativna.


HOLTER EKG

Holter EKG označava najčešće 24- satno snimanje EKG-a. Naša ordinacija ima mogućnost 24, 48 i 72-satno praćenje svih 12 EKG odvoda. Obavlja se tako da se na grudni koš pacijenta zajepi nekoliko elektroda koje se završavaju u maloj kutijici večine mobilnog telefona, koja registruje električnu aktivnost srca. Pacijent potom ide kući, obavlja svakodnevne aktivnosti (radi, brzo hoda, trči, nervira se, spava, vozi automobil...) i pri tom vodi dnevnik aktivnosti i mogućih simptoma. Posle 24, 48 ili 72 sata uređaj se skida i analizira na računaru, a pacijent dobija izveštaj i karakteristične EKG zapise. Glavni razlozi za snimanje Holter EKG-a su aritmija, osećaj lupanja srca, preskanja srca, nesvestice, gušenje, bolovi u grudima, analiza rada pacemaker-a. Na snmcima se jasno beleže pretkomorske i komorske aritmije, pauze u radu, napadi lupanja srca, koji se uobičajeno ne mogu otkriti.


DOPLER KAROTIDNIH I VRATNIH ARTERIJA

Ultrazvučni pregled kojim se gleda unutrašnjost vratnih arterija (njihov lumen) i procenjuje stepen i značenje eventualnih aterosklerotskih plakova - suženja ili začepljenja, odnosno detekcija plakova koji mogu biti uzrok učestalih embolijskih incidenata u samom mozgu, postavlja indikacija za operativno lečenje karotida i prati stanje nakon nje, utvrđujU anomalije u građi i dr.